Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2208
Title: Sprawozdanie z jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Krystyny Kleszczowej, Katowice, 15 marca 2012
Authors: Knapik, Kinga
Keywords: Krystyna Kleszczowa; jubileusze; sprawozdania
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 196-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W dniu 15 marca 2012 roku w sali Rady Wydziału na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej. W imieniu władz uczelni w uroczystości udział wziął Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który w imieniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego złożył życzenia Jubilatce. Władze Wydziału Filologicznego reprezentowali: Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki, Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, Prodziekani ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka oraz dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk. W oficjalnych przemówieniach władz wydziału przeważały osobiste wspomnienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2208
ISBN: 9788322621042
9788380125612
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knapik_Sprawozdanie_z_jubileuszu_40_lecia_pracy.pdf448,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons