Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22138
Title: Troska o kulturę prawną wśród celów edukacji kulturalnej
Authors: Sieroń, Dorota
Keywords: edukacja kulturalna; kultura prawna; pedagogika społeczna
Issue Date: 2020
Citation: "Edukacja" Nr 3 (2020), s. 68-75
Abstract: W niniejszym artykule podejmuje się próbę zdefiniowania pola edukacji kulturalnej jako formacji osobowościowej. Dostrzeżona zostaje ranga i znaczenie dorobku polskiej pedagogiki społecznej. Odnosząc się do czołowych twórców: Heleny Radlińskiej, Stefani Sempołowskiej, Ireny Sendlerowej, Janusza Korczaka, Henryka Jordana, autorka dowodzi, że troska o grupy społecznie marginalizowane była zawsze w centrum działań pedagogicznych. A przy tym dbałość o kulturę prawną stanowiła wyraźny rys pedagogiki społecznej i wciąż pozostaje wyzwaniem dla edukacji kulturalnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22138
DOI: 10.24131/3724.200305
ISSN: 0239-6858
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sieron_Troska_o_kulture_prawna_wsrod_celow_edukacji_kulturalnej.pdf362,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons