Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2220
Tytuł: Rada a/i porada w przestrzeni komunikacyjnej
Autor: Ficek, Ewa
Słowa kluczowe: formy kontaktu interpersonalnego; dyskurs poradnikowy
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 143-159). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the article is an attempt to contrast questions, observations and postulates that are connected with the characteristic of advice and counselling – two similar speech genres. The author concentrates on, among others, the following issues: – academic perspectives of giving advice/counseling researched so far; – a linguistic (semantic and/or genological ) definition of advice/counseling; – similarities and differences between advice and counseling from a model point of view; – linguistic manifestations of giving advice and counseling; – ad vice and counseling in communicative practice (everyday communication, book, press, radio and television, Internet).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2220
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ficek_Rada_a_i_porada_w_przestrzeni_komunikacyjnej.pdf314,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons