Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2221
Tytuł: O relacjach międzygatunkowych w prasie
Autor: Ślawska, Magdalena
Słowa kluczowe: prasa; relacje międzygatunkowe; intertekstualność
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 161-174). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article makes an attempt to describe the relationship between genres in the press. Using methodology by Maria Wojtak and Bożena Witosz, the author underlines intra‑genre relationships between particular genres. The intra‑genre processes can be referred to as including any types of adaptations or contaminations. The inter‑ genre relationships, on the other hand, can be collections of forms or para‑textual genres. The author distinguishes inter‑textual genres in the press. These are letters to editors, as well as press polemics and disclaimers. All these are placed by the author in a broad field of inter‑textuality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2221
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawska_O_relacjach_miedzygatunkowych_w_prasie.pdf290,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons