Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2223
Tytuł: Tożsamość korsykańska a wartości republikańskie we Francji
Autor: Jankowska, Renata
Słowa kluczowe: tożsamość korsykańska; Korsyka
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: G. Libor, J. Wódz (red.), "Niedokończone tożsamości społeczne : szkice socjologiczne" (S. 54-65). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The Jacobean concept of état-nation is an important element of the republican model of the French state. Constitutional guarantee of the integrity of the Republic (with a simultaneous occurrence of a significant number of minorities) is confronted with the idea of regionalism and a need to recognize regional identities. Corsica comprises a unique example. The region enjoys a special status, which, however, does not limit the aspirations of the Corsican terrorist separatist movements trying to win further concessions from the Center for the peripheral region. It seems that further concessions have weakened the situation in the country in the eyes of other regions which demand respect for their rights as well; nonetheless, they strive for that in completely different ways than the nationalist movements in Corsica.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2223
ISBN: 9788380124615
9788380124622
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jankowska_Tozsamosc_korsykanska_a_wartosci_republikanskie_we_Francji.pdf337,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons