Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2229
Tytuł: Dylematy tożsamości w społeczeństwie sieciowym : szkic socjologiczny
Autor: Zygmunt, Agata
Słowa kluczowe: tożsamość; tożsamość w Internecie; tożsamość w społeczeństwie Sieci
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: G. Libor, J. Wódz (red.), "Niedokończone tożsamości społeczne : szkice socjologiczne" (S 113-131). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article deals with a complex issue of identity, and situates it in the context of network society. The author analyses modern identity dilemmas, focuses on its multidimensional character, dissemination, and dynamic transformations identity undergoes. By making references to modern concepts of identity, the author points to a set of determinants of creating the “I”, whereas the activity within the Internet space has been treated as one of the key factors of the identity of modern man. The text unveils the specificity of identities created in the virtual world. Moreover, it discusses the possibilities that the Internet offers in this matter. Anonymity, which the Internet provides, favors experimenting with identity, or the “identity tourism”, whose aim is providing a best possible definition of “I”. The relations between identities online and offline have also been analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2229
ISBN: 9788380124615
9788380124622
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zygmunt_Dylematy_tozsamosci_w_spoleczenstwie_sieciowym.pdf366,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons