Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22327
Title: Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim - recenzja
Authors: Budniak, Józef
Keywords: Lucjan Świto; zawarcie małżeństwa; polskie prawo cywilne; recenzja
Issue Date: 2021
Citation: Ecumeny and Law, Vol. 9, no. 2 (2021) s. 153-154
Abstract: Recenzja: Lucjan Świto: Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim [Entering into a marriage by proxy in the denominational form with civil consequences under Polish law]. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2019, 254 pp.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22327
DOI: 10.31261/EaL.2021.09.2.08
ISSN: 2353-4877
2391-4327
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Zawarcie_malzenstwa.pdf638,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons