Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2237
Tytuł: Współczesny poradnik : próba lingwistycznej charakterystyki gatunku i jego wielorakich aktualizacji
Autor: Ficek, Ewa
Słowa kluczowe: lingwistyka; poradniki
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 151-166). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The work presents the most important research postulates constituting a linguistic (genological) description of a modern guidebook. The choice of the topic was influenced by a belief that this expansive, polymorphic, transgressive and cognitively-attractive form of expression constituting the Bachtin’s conception of the speech genres has an uncertain discourse status. The author of the article showed that oppositions, contrasts and diversifications organize the space of the whole “textual world”. They are also inscribed in the frames of the guidebook model, a genre field ascribed to it, but above all, reveal on the level of a new definition, genre varieties, their textual revision, as well as different academic characteristics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2237
ISBN: 9788322621042
9788380125612
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ficek_Wspolczesny_poradnik_proba_lingwistycznej_charakterystyki.pdf323,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons