Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2238
Tytuł: Dom jako sens (w zapisach Jana Józefa Szczepańskiego)
Autor: Gontarz, Beata
Słowa kluczowe: Jan Józef Szczepański; J.J. Szczepański; dom jako sens; home as sense
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red.), " Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu" (S. 105-116). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to the analysis of literary texts and diary entries of J.J. Szczepański, in the context of the broadly understood problem of home. The writer presents home (in various moments of his life) as an archetypal place of rooting, as an asylum, a haven — a place of departures and returns. The author of the article recalls data concerning autobiographical character of Szczepański’s writing, and she draws the readers’ attention to the fact that his observations correspond to the fundamental theses of the oikological reflection.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2238
ISBN: 9788380122925
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gontarz_Dom_jako_sens_W_zapisach_Jana_Jozefa_Szczepanskiego.pdf569,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons