Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2241
Tytuł: Wojciecha Jagielskiego reporterska opowieść o współczesnym świecie
Autor: Wiszniowska, Monika
Słowa kluczowe: Wojciech Jagielski; Ryszard Kapuściński; reportaż polski
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red.), " Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu" (S. S. 117-130). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Wojciech Jagielski is one of the most interesting European reporters of the last decades, a disciple of Ryszard Kapuściński, a careful observer of conflicts afflicting Africa, Central Asia and Caucasus, a witness to breakthrough moments in history (though from the European reader’s point of view they may appear to be rather exotic). The essence of his literary reportage is realised in its “anti‑mediality”, primarily distinguished by the reflection inscribed in the text, and the questions which the writer repeatedly asks: about the role of a human being as an individual in the world or about the possibility of understanding and describing the considerable, sometimes insurmountable cultural differences by linguistic means. Due to the use of individual experience and the exquisitely built narrative, the writer turns his characters’ everyday life into the universal stories about the contemporary world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2241
ISBN: 9788380122925
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wiszniowska_Wojciecha_Jagielskiego_reporterska_opowiesc_o_wspolczesnym_swiecie.pdf575 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons