Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2242
Tytuł: Fenomenologia lingwistyczna, czyli o "chmurce filozofii w kropli lingwistyki" (na marginesie książki A. Bogusławskiego pt. A Study in the Linguistics-Philosophy Interface)
Autor: Nowak, Tomasz
Słowa kluczowe: fenomenologia lingwistyczna; filozofia
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 215-224). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W 2007 roku ukazała się książka niezwykła: mam na myśli monumentalny (612 stron) traktat filozoficzno‑ lingwistyczny pt. A Study in the Linguistics‑Philosophy Interface, który wyszedł spod pióra profesora Andrzeja Bogusławskiego. Rozprawa podejmuje tematykę filozoficzną (ontologiczną, epistemologiczną i aksjologiczną) z punktu widzenia pewnej obiecującej teorii: fenomenologii lingwistycznej. W traktacie autor dyskutuje problemy natury fundamentalnej, m.in.: zagadnienie istoty i genezy języka, a także stosunków, jakie łączą mowę zewnętrzną i wewnętrzną, oraz relacji między wiedzą i istnieniem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2242
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_Fenomenologia_lingwistyczna_czyli_o_chmurce_filozofii.pdf294,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons