Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2246
Tytuł: Polska polityka zdrowotna – stan i kierunki zmian
Tytuł równoległy: Polish health policy – the condition and directions of change
Autor: Grzywna, Paweł
Słowa kluczowe: polityka zdrowotna; system ochrony zdrowia; reforma
Data wydania: 2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Źródło: Studia Humanistyczno-Społeczne, 2017, t. 18, s. 189-202
Abstrakt: W artykule scharakteryzowano pojęcie polityki zdrowotnej, systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej. Szczególna uwaga poświęcona została przedstawieniu obecnego stanu systemu ochrony zdrowia w Polsce, zwłaszcza w kontekście finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i nakładów przeznaczonych na ochronę zdrowia. Kolejnym podjętym wątkiem rozważań stały się zapowiedzi reformy systemu ochrony zdrowia podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość podczas kampanii wyborczej w 2015 roku. Opracowanie zamyka próba wskazania kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia proponowanych przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2246
ISSN: 2081-2493
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Grzywna_Polska_polityka_zdrowotna.pdf525,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.