Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2246
Title: Polska polityka zdrowotna – stan i kierunki zmian
Other Titles: Polish health policy – the condition and directions of change
Authors: Grzywna, Paweł
Keywords: polityka zdrowotna; system ochrony zdrowia; reforma
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Citation: Studia Humanistyczno-Społeczne, 2017, t. 18, s. 189-202
Abstract: W artykule scharakteryzowano pojęcie polityki zdrowotnej, systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej. Szczególna uwaga poświęcona została przedstawieniu obecnego stanu systemu ochrony zdrowia w Polsce, zwłaszcza w kontekście finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i nakładów przeznaczonych na ochronę zdrowia. Kolejnym podjętym wątkiem rozważań stały się zapowiedzi reformy systemu ochrony zdrowia podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość podczas kampanii wyborczej w 2015 roku. Opracowanie zamyka próba wskazania kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia proponowanych przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2246
ISSN: 2081-2493
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grzywna_Polska_polityka_zdrowotna.pdf525,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.