Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2256
Tytuł: Wokół "literatury środka" : o literackich kompromisach na przykładzie prozy Edwarda Radzińskiego
Autor: Pawletko, Beata
Słowa kluczowe: "literatura środka"; Edward Radziński
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Stempczyńska, L. Mięsowska (red.), "Literatura środka" kontekst słowiański (S. 87-100). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the attempt to analyze the phenomenon of Edward Radziński`s oeuvre. Radziński’s prose presents the “historical fiction” or “alternative‑historical prose” stream together with Victor Suvorov`s works. These literary works have pretensions to being scientific, however they are not as very often their authors are non‑professional “commercial historians”. The product from the sign of “historical fiction” is headed towards mass readers. It gives the promise of fascinating story that is why it is full of tricks and themes peculiar to popular literature. More than to reader’s intellect these books appeal to the emotions, what is a compromise between elitist and mass literature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2256
ISBN: 9788322620427
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pawletko_Wokol_ literatury_srodka_O_literackich_kompromisach.pdf581,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons