Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22577
Title: Ukryć szwy Europy : co jest pod Perugą Mirona Białoszewskiego?
Authors: Koziołek, Krystyna
Keywords: Miron Białoszewski; Peruga; sztuka teatralna
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik‑Dudek (red.), "W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek- Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 175- 183). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W nie tak dawnym, a jednak już klasycznym eseju Milan Kundera poszukiwał w drugiej połowie XX wieku trwałych fundamentów Europy i rozgoryczony pisał, że nawet sztuka, która tworzyła styl epok i towarzyszyła Europie przez stulecia, porzuciła nas albo myśmy ją porzucili. A poezja, muzyka, architektura, filozofia? One również straciły zdolność jednoczenia Europy, przestały być podstawą jej jedności. Dla ludności europejskiej są to wydarzenia równie ważne jak dekolonizacja Afryki1 (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22577
ISBN: 978-83-226-3354-0
978-83-226-3355-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziolek_Ukryc_szwy_Europy.pdf901,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons