Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2259
Tytuł: Jak myśleć o sprawach moralnych? Koncepcja Richarda Mervyna Hare’a
Autor: Ślęczek-Czakon, Danuta
Słowa kluczowe: etyka; metaetyka; preskryptywizm; Hare M. Richard
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Źródło: Folia Philosophica, T. 29 (2011), s. 257-275
Abstrakt: The paper deals with moral theory by Richard Mervyn Hare (1919—2002), British philosopher and meta-ethicist, who searched for the moral thinking in setting the agreement between formalism and utilitarianism. Having discussed basic axioms of Hare’s prescriptivism the author discusses it critically.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2259
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sleczek_Czakon_Jak_myslec_o_sprawach_moralnych.pdf307,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons