Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2261
Tytuł: Portrety Elżbiety z Branickich Sapieżyny w paszkwilach obyczajowych i politycznych
Autor: Dąbrowski, Szymon Piotr
Słowa kluczowe: Elżbieta z Branickich Sapieżyna; paszkwile
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, S. Dąbrowski (red.), “Codzienność i niecodzienność oświeconych. T. 2, W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej” (s. 139-152). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Elżbieta z Branickich Sapieżyna, po drugim mężu nazywana wojewodzicowąmścisławską, należała do grona najbardziej znanych i wpływowycharystokratek doby stanisławowskiej. Jej aktywny udział w życiu publicznymoraz zainteresowanie polityką były ukierunkowane przede wszystkim na zapewnienienajbliższym członkom swego rodu, a także jego szlacheckiej klientelistanowisk, pieniędzy oraz wpływów1. Podejmowanie skutecznych działańumożliwiał magnatce majątek odziedziczony po drugim mężu, Janie Sapieżez linii kodeńskiej2, a jeszcze bardziej pomocny w tym względzie okazał się jejromans ze Stanisławem Augustem, zapoczątkowany w okresie bezkrólewia3.Ze względu na znaczący wpływ wojewodzicowej na decyzje politycznePoniatowskiego oraz jej intymne kontakty z władcą nie może zaskakiwać fakt,iż sama arystokratka oraz podejmowane przez nią działania stały się przedmiotemataków ludzi pióra – najczęściej, co zrozumiałe, anonimowych4. Badaczezwracali już uwagę, że Sapieżyna została dość brutalnie oceniona przez literatówdoby stanisławowskiej, zwłaszcza w okresie Sejmu Wielkiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2261
ISBN: 9788322622230
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dabrowski_Portrety_Elzbiety_z_Branickich_Sapiezyny_w_paszkwilach.pdf385,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons