Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2262
Tytuł: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Adaptacje, Katowice, 3-4 grudnia 2012
Autor: Maciołek, Marcin
Słowa kluczowe: konferencje; współczesna kultura; adaptacja
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 237-240). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W dniach 3 i 4 grudnia 2012 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Adaptacje, zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Konferencja miała interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter, wzięli w niej bowiem udział językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy i antropolodzy, medioznawcy, dydaktycy i glottodydaktycy, pochodzący z różnych ośrodków akademickich w kraju, jak i za granicą, m.in. z Ukrainy, Czech czy Bułgarii. Przedstawicieli tak wielu różnych dyscyplin humanistyki połączyło – stanowiące temat konferencji – pojęcie adaptacji rozumianej jako wszelkie mechanizmy przekształcania i przystosowywania tego, co w jakimś sensie obce, do innej niż prymarna przestrzeni funkcjonowania. Tak pojmowana adaptacja jest nieodłącznym, a zarazem uniwersalnym elementem życia społecznego i odgrywa niebagatelną rolę we współczesnej komunikacji międzyludzkiej oraz kulturze i jej partykularnych obszarach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2262
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maciolek_Sprawozdanie_z_konferencji_naukowej_Adaptacje.pdf255,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons