Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22627
Title: Dlaczego fantastyka naukowa? : inspiracje twórczością Stanisława Lema dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego
Authors: Tambor, Jolanta
Cudak, Romuald
Keywords: Stanisław Lem; fantastyka naukowa; język polski; nauczanie obcokrajowców
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik‑Dudek (red.), "W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 185-198). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Jeszcze kilkanaście lat temu odpowiedź na pytanie, dlaczego w nauczaniu polonistycznym cudzoziemców należy wykorzystywać twórczość Stanisława Lema, była odpowiedzią bardzo prostą, a nawet oczywistą. Stanisław Lem uchodził za granicą przez wiele dziesięcioleci za jednego z najbardziej znanych Polaków, a co najmniej polskich pisarzy – można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że w niektórych okresach był najbardziej znanym polskim pisarzem czy w ogóle Polakiem. To jeden z nielicznych pisarzy polskich, który wprowadził polską literaturę w powszechny obieg światowy. Jego utwory tłumaczono na kilkadziesiąt języków, a liczba wydanych egzemplarzy jego dzieł w różnych językach sięga zapewne milionów (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22627
ISBN: 978-83-226-3354-0
978-83-226-3355-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tambor_Dlaczego_fantastyka.pdf969,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons