Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22629
Title: Żywo i obrazowo o trudnych wyrazach i formach gramatycznych (Joanny Krzyżanek Księga jezykowych porad Lamelii Szczęśliwej)
Authors: Krzyżyk, Danuta
Synowiec, Helena
Keywords: Joanna Krzyżanek; literatura dziecięca; edukacja polonistyczna; gramatyka
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik‑Dudek (red.), "W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 253-273). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Znając zainteresowania badawcze Pani Profesor Bernadety Niesporek‑Szamburskiej literaturą dziecięcą oraz doceniając Jej wkład w poszukiwania skutecznych form edukacji polonistycznej, chcemy w artykule dedykowanym Jubilatce przyjrzeć się niekonwencjonalnym sposobom zaznajamiania uczniów z problemami językowymi. Naszą uwagę zwrócił cykl książek autorstwa Joanny Krzyżanek o tej tematyce, opublikowany przez Wydawnictwo Święty Wojciech w Poznaniu (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22629
ISBN: 978-83-226-3354-0
978-83-226-3355-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzyk_Zywo_i_obrazowo.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons