Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2264
Tytuł: Modalne aspekty edukacji i pedagogiki
Autor: Kojs, Wojciech
Słowa kluczowe: modality; modification; act; education; pedagogy; possibilities; necessity
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 23-38
Abstrakt: In this article the notion of modality and taxonomy is analyzed, as well as the concept of education and pedagogy. The interrelationship between different types of modality and the structure and functions of education and pedagogy is shown. Also the consequences of modality-oriented analysis of education for determining the process of its designing and achieving its goals is indicated, as well as the effects on pedagogy resulting from widening the range of its analysis. Special emphasis has been put to subjective modalities (epistemic, wishful) and spiritual modalities (anthropological and deontic).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2264
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kojs_Modalne_aspekty_edukacji_i_pedagogiki.pdf694,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons