Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2265
Title: O kilku łacińskich mottach w polskich dziełach oświeceniowych
Authors: Mazurkowa, Bożena
Keywords: łacińskie motta; literatura oświeceniowa
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, S. Dąbrowski (red.), “Codzienność i niecodzienność oświeconych. T. 2, W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej” (s. 175-194). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Ody Horacego oraz epos Wergiliusza to dzieła, z których pochodzi najwięcejepigrafów w dziełach pisarzy polskich drugiej połowy XVIII wieku.W pierwszym przypadku ten fakt należy wiązać z bardzo silnym oddziaływaniemliryki rzymskiego autora na kształtowanie się i rozwój modelu poezjiklasycystycznej. Wyrazem dużego zainteresowania oświeceniowych literatówpoetyckim dorobkiem tego twórcy była imponująca edycja Pieśni wszystkieHoracjusza, przekładania różnych (T. 1–2, 1773–1775). Z kolei zainteresowanieEneidą, i to nie tylko jako źródłem epigrafów, można wiązać zarówno z rangątego dzieła, jak i z faktem, że pierwszą księgę eposu, z której pochodzi najwięcejłacińskich mott przywołanych w analitycznej części obecnych rozważań, na potrzebyszkolne wydano w Rzeczypospolitej już w połowie XVI wieku, a księgadruga, również z czasem wprowadzona do programów nauczania zawierała streszczenie Iliady Homera. Zainteresowanie starożytnym dziełem o losachEneasza wzrosło w Polsce w Oświeceniu. Właśnie z rzymskiego eposu Polacywywiedli ideę „odrodzenia przez upadek i cierpienie”, która ożywiała „niemalcałe piśmiennictwo literackie przełomu XVIII i XIX w.” i została przejęta „przezpoezję XIX, a nawet początków XX w.”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2265
ISBN: 9788322622230
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazurkowa_O_kilku_lacinskich_mottach_w_polskich_dzielach_oswieceniowych.pdf436,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons