Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2268
Tytuł: Aspekty modalnościowe edukacji medialnej
Autor: Juszczyk, Stanisław
Słowa kluczowe: modality; theory of multiple intelligence by Howard Gardner; media education; didactic media; technology of education
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 55-67
Abstrakt: In the work it has been paid attention on the problem of modality in the media education. At first the chosen aspects of the theory of multiple intelligence by Howard Gardner have been characterized, next the problems of modality in education supported by media has been described. In the further analysis the modal taxonomy of didactic media has been presented and in the end the crucial point of modality in media education has been described.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2268
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Juszczyk_Aspekty_modalnosciowe_edukacji_medialnej.pdf711,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons