Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2270
Tytuł: Jednostkowe uwarunkowania etycznego zachowania się człowieka w organizacji - przegląd badań i stanowisk
Autor: Chudzicka-Czupała, Agata
Słowa kluczowe: moralność; etyczne i nieetyczne zachowanie; uzasadnianie etycznych decyzji
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Chudzicka-Czupała (red.), “Człowiek wobec wartości etycznych : badania i praktyka” (s. 121-137). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents an overview of research findings devoted to the ways of formulating thejustifications of ethical decisions and sources of a moral behaviour of a working individual. Itdescribes selected important features of an individual influencing the process of his/her makingdecisions and ethical behaviours. Also, the features of a moral dilemma itself being the subject ofdecisions connected with an ethical behaviour were elaborated on.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2270
ISBN: 9788322621332
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chudzicka_Czupala_Jednostkowe_uwarunkowania_etycznego_zachowania_sie_czlowieka_w_organizacji.pdf353,59 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons