Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22752
Title: Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Grodziskim (1929-2020)
Authors: Mikołajczyk, Marian
Lityński, Adam
Keywords: Stanisław Grodziski; historia prawa
Issue Date: 2020
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 13, (2020) s. 443-447
Abstract: Dnia 30 maja 2020 r. zmarł w Krakowie Profesor Stanisław Grodziski, historyk prawa, wielki uczony, wyróżniający się wszechstronnością badań nad dziejami prawa jako częścią dziejów społecznych, związany również z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego u początków jego istnienia (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22752
DOI: 10.31261/ZDP.2020.20.31
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolajczyk_Wspomnienie_o_profesorze.pdf801,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons