Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2277
Tytuł: Michal Viewegh - przypadek autora "literatury środka"
Autor: Mroczek, Izabela
Słowa kluczowe: "literatura środka"; Michal Viewegh
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Stempczyńska, L. Mięsowska (red.), "Literatura środka" kontekst słowiański (S. 167-174). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Michal Viewegh is one of the most popular Czech writer and celebrity in Czech Republic, author of extremally popular and best selling books on domestic market. His existence in domestic literary enviroment represents the case of so called “mainstream author”: successfully selling his books is at the same time ignored or negative estimated by Czech critics, but appreciated by foreign critics. He developed his literary creation from traditional “paper” prose to e‑prose, which he prepared together with amateurs as a commercial e‑project.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2277
ISBN: 9788322620427
9788380126107
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mroczek_Michal_Viewegh_przypadek_autora_literatury_srodka.pdf553,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons