Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2282
Tytuł: Treści kształcące w popkulturze
Autor: Bernasiewicz, Maciej
Słowa kluczowe: popular culture; informal education; discourse; Worldview of young people
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 183-193
Abstrakt: The author discusses the choosen discourses in popular culture. Pop culture is shown as powerful source of informal education. Love, sex, appearance (look), there are main themes of youth press. Solidarity, estimate, authenticity, there are the leitmotives in discourse of music of rap. The author makes an attempt to show how Worldview of young people is shaped by cultural transfer of pop culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2282
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bernasiewicz_Tresci_ksztalcace_w_popkulturze.pdf659,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons