Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22822
Title: Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki: tradycje i kontynuacje […] – recenzja
Other Titles: Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki: tradycje i kontynuacje. Red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki. Łódź: Wydaw. UŁ; Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, 224 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 150), ISBN: 9788379691128.
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: Jan Muszkowski; recenzja
Issue Date: 2015
Citation: "Przegląd Biblioteczny", 2015, z. 1, s. 137-141
Abstract: W każdej dyscyplinie naukowej znajdzie się przedstawiciel, o którym można powiedzieć, że jego poglądy były ponadczasowe, wychodzące poza ramy reprezentowanej epoki. Jedną z takich postaci w bibliologii był prof. Jan Muszkowski (1882-1953), twórca pierwszej w Polsce Katedry Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim (1945-1953). Wszechstronnie wykształcony, przygotowywał do pracy kolejnych bibliotekarzy i pracowników książki. W 2014 r. przypadła 60. rocznica śmierci Muszkowskiego, co stanowiło okazję do przygotowania publikacji poświęconej osobie Profesora: Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje. Książkę tę wydały dwie instytucje: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Uniwersytet Łódzki w serii „Nauka-Dydaktyka-Praktyka”. Przygotowany tom zawiera 15 artykułów podzielonych na cztery części, w których omówione zostały: postać i działalność organizacyjna Muszkowskiego, założenia jego teorii książki, działalność naukowa i popularyzatorska oraz współczesne kontynuacje [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22822
ISSN: 0033-202X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_Jan_Muszkowski.pdf968,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons