Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22824
Title: "Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą" : IV Ogólnopolska konferencja naukowa (Kielce, 7-8 kwietnia 2014 r.)
Authors: Bajor, Agnieszka
Langer, Hanna
Keywords: Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą; sprawozdania
Issue Date: 2014
Citation: "Przegląd Biblioteczny", 2014, z. 2, s. 249-253
Abstract: W dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizowano czwarte już spotkanie pod hasłem „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”. Zamiarem organizatorów było włączenie się „do niezwykle ważnego publicznego dyskursu, dotyczącego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki, informacji, ich nowych funkcji, zadań i celów” (Tematyka, 2014)1. Cel konferencji, określony dość szeroko, spowodował, że uczestnicy konferencji – przedstawiciele nauki (bibliolodzy, filolodzy, historycy, językoznawcy, medioznawcy) i praktyki (bibliotekarze, pracownicy mediów) – podejmowali w referatach bogatą i różnorodną tematykę. Obrady toczyły się w pięciu sekcjach tematycznych: „Biblioteki, Książka, Prasa, Informacja oraz Ruch wydawniczy. Księgarstwo” [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22824
ISSN: 0033-202X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Langer_Ksiazka_biblioteka_informacja.pdf836,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons