Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22848
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLanger, Hanna-
dc.date.accessioned2022-03-16T12:39:23Z-
dc.date.available2022-03-16T12:39:23Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citation"Przegląd Biblioteczny", 2017, z. 2, s. 202-206pl_PL
dc.identifier.issn0033-202X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/22848-
dc.description.abstractPo przeszło 100 latach od wydania Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga pracownicy Zakładu Informacji Naukowej Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaproponowali uczestnikom międzynarodowej konferencji naukowej rozważania nad aktualnością spostrzeżeń autora, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania biblioteki. Doświadczenie w tym zakresie niemiecki bibliotekarz miał niemałe. Ladewig należał bowiem do ruchu, który przyczynił się w istotny sposób do zreformowania niemieckich bibliotek publicznych, zgodnie z zasadami przyjętymi w amerykańskich bibliotekach publicznych. Wystąpienia prelegentów pochodzących z Polski, Niemiec, Węgier i Czech zostały zebrane w cztery bloki tematyczne. Dzięki temu w wielu referatach ukazano wizerunek biblioteki jako miejsca, w którym realizowane są potrzeby użytkowników nie tylko w zakresie wypożyczania zbiorów. Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy obserwujemy coraz większą dostępność wydawnictw w formie elektronicznej [...].pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPaul Ladewigpl_PL
dc.subjectsprawozdaniapl_PL
dc.titleWokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki : konferencja naukowa (Bydgoszcz, 24-25 kwietnia 2017 r.)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otherpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Wokol_Paula_Ladewiga.pdf867,4 kBAdobe PDFView/Open
Langer_Sprostowanie.pdf888,52 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons