Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2286
Tytuł: O modalności (nauczycielskich) pytań i poleceń
Autor: Gabzdyl, Jolanta
Słowa kluczowe: questions and instructions; teacher; modality; power; scale: must / may
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 239-258
Abstrakt: This paper is devoted to a variety of structures and modalities of teacher’s questions and instructions, including the elements of construction – so called “operators” and “objects”. It presents characteristics of modality – perceived as a special power on the scale: must / may – regarding notions “simple” and “complex”, including “complete” and “incomplete” patterns of the construction of teachers’ questions and instructions.. Although this analysis doesn’t cover the problem completely, it enables the preliminary recognition of used patterns varieties and lays directions of further analyses.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2286
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gabzdyl_O_modalnosci_nauczycielskich_pytan_i_polecen.pdf708,65 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons