Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2290
Tytuł: "Drugorzędna literatura" : Dostojewski według Nabokova
Autor: Karwacka, Monika
Słowa kluczowe: Vladimir Nabokov; literatura drugorzędna
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Stempczyńska, L. Mięsowska (red.), "Literatura środka" kontekst słowiański (S. 217-229). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article raises the issue of the evaluation of works by Fiodor Dostojewski by Vladimir Nabokov, who evaluated writings by the author of Idiot as „secondary literature” in Lectures on the Russian literature. The attempts were made to account for such an evaluation and the meaning of the notion was reconstructed, juxtaposed with the notion of highbrow and ingenious‑innovative literature contrasted with Dostojewski’s writings perceived as ideological, devoid of artistic values, the most important for the author of Gift. The attempts were made to combine Nabokov’s evaluations with contemporary conceptions of a division of the literature into highbrow, middle and popular.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2290
ISBN: 9788322620427
9788380126107
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Karwacka_Drugorzedna_literatura_Dostojewski_wedlug_Nabokova.pdf542,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons