Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2291
Tytuł: Konieczność, możliwości i powinności w grach dydaktycznych
Autor: Kojs, Rafał
Słowa kluczowe: rules of didactic game; activities; imperatives; prohibitions; obligations; possibilities
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 307-319
Abstrakt: In this article I make an attempt to analyze the rules of didactic games applied in the education of young learners, focusing on the imperatives, prohibitions, obligations and possibilities of making autonomous choices (creating possible completion variants of the game). Together with incentives, bonuses and prizes, they make a system of motivation and regulation of the activities before, during and after a didactic game. That system is meant to create conditions suitable for achieving the educational goals.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2291
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kojs_Koniecznosc_mozliwosci_i_powinnosci_w_grach.pdf779,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons