Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2292
Tytuł: Dynamika procesu demokratyzacji Węgier : próba określenia zjawiska w świetle teorii
Autor: Kubas, Sebastian
Słowa kluczowe: proces demokratyzacji; transformacje ustrojowe na Węgrzech; kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Barański, M. Tyrała (red.), “Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : wybrane problemy” (s. 89-109). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article attempts to analyze democratization processes in Hungary from 1989 to thepresent. From methodological and theoretical perspectives the author goes to theories that determinewhat democratization is, as well as what the phenomena related to this process are. Next,the author gives an account of actual course of political transformations in Hungary with regardto the selected elements that comprise a contemporary notion of democratization process, thatis the development of political society, the shaping of civil society, the issue of civil rights, theconstitution of Hungary as well as acceptation and character of political conflicts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2292
ISBN: 9788380121126
9788380121133
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubas_Dynamika_procesu_demokratyzacji_Wegier.pdf589,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons