Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22928
Title: Nota biograficzna
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Keywords: Tadeusz Lewowicki; Doctor Honoris Causa
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Ogrodzka-Mazur (red.), "Tadeusz Lewowicki : doctor honoris causa Universitatis Silesiensis" (S. 99-115). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tadeusz Lewowicki urodził się 2 lipca 1942 roku w Nagórzance na Podolu. W latach 1945–1951 mieszkał z rodzicami w Łodzi, gdzie podjął naukę w szkole podstawowej. Od roku 1951 jest związany z Warszawą, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią, a w roku 1968 – studia pedagogiczne połączone ze studiami filologii polskiej w Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów był stypendystą naukowym Uniwersytetu, uczestniczył w seminarium prof. Wincentego Okonia, twórcy szkoły polskiej dydaktyki ogólnej. Po ukończeniu studiów jako stypendysta naukowy, bez odbywania stażu, został asystentem w Katedrze Dydaktyki Ogólnej w macierzystej uczelni. Z Uniwersytetem Warszawskim związał swe zawodowe losy. W roku 1972 uzyskał stopień doktora na Wydziale Pedagogicznym UW, w roku 1977 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych, należąc do grona najmłodszych samodzielnych pracowników naukowych w Polsce (...).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22928
ISBN: 978-83-226-3686-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka-Mazur_Nota_biograficzna.pdf414,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons