Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2294
Tytuł: All that is wrought is not gold : locating Wealth in Old English Gnomic Texts
Autor: Borysławski, Rafał
Słowa kluczowe: Old English poetry; gnomic poetry
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Borysławski, A. Czarnowus, Ł. Neubauer (red.), "Marvels of reading : essays in honour of professor Andrzej Wicher" (S. 55-70). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: That references to wealth are present all over Old English poetry is beyond doubt; likewise beyond doubt is the fact that representations of wealth attained a form of cult status in our contemporary renditions of Old English culture: we see Beowulf wanting to feast his eyes on the treasure before he dies, our imagination is captivated by the serendipitous finding of the Staffordshire hoard and we are transfixed by the Beowulfian, Tolkienian, and Peter Jackson’s dragon guarding the gold-hoard. The present essay shall be an attempt at outlining several of the cultural contexts in which wealth and ideas related to it operated within Old English wisdom poetry.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2294
ISBN: 9788380124264
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Boryslawski_All_That_Is_Wrought_Is_Not_Gold.pdf313,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons