Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2296
Tytuł: Krzywdzenie dzieci - piętno społeczne?
Autor: Jarosz, Ewa
Słowa kluczowe: infanticide; child abuse; childhood; history of abuse; democracy; child rights
Data wydania: 2010
Źródło: Chowanna, 2010, t. 1, s. 61-76
Abstrakt: The article is an attempt to find, through the analysis of history of child abuse and the history of social activities against this phenomenon, the crucial factors that stand behind the change of situation of children in modern world and their better treatment. Through ages child was seen as an object that can be scarify in the name of adult, community, state welfare. The situation of a child changed mainly in XIX century, what was supported by various processes, among which the development of social philosophy of equality, democracy and human right seems to be the most fundamental.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2296
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarosz_Krzywdzenie_dzieci.pdf516,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons