Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2297
Tytuł: Krzywdzenie dziecka w rodzinie przez zaniedbywanie lecznicze
Autor: Syrek, Ewa
Słowa kluczowe: ill child; family; neglect
Data wydania: 2010
Źródło: Chowanna, 2010, t. 1, s. 89-93
Abstrakt: Child that suffers from illness is in a difficult situation. His special needs must be met by parents, he is completely dependent on them on various ways. Parents attitudes toward an ill child are different, coming from cultural and social context. Neglect of health care by parents is a phenomenon that depends on some factors, which are described in the article.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2297
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Syrek_Krzywdzenie_dziecka_w_rodzinie.pdf440,65 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons