Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2298
Tytuł: Oblężenie : metafora i diagnoza
Autor: Krakowiak, Małgorzata
Słowa kluczowe: Jerzy Kwiatkowski; Polski archetyp oblężenia
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak (red.), "Oblężenie : strategia pisarska - postrzeganie światła - motyw literacki" (S. 7-18). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This text is an introduction to issues examined by authors of this monograph. Its inspiration came from the 1985 lecture by Jerzy Kwiatkowski entitled “Polski archetyp oblężenia” (Polish Besetment Archetype). The critic described besetment as both permanent and natural state of the Polish consciousness. The consequences of remaining in the state of both literal and mental besetment have been frequently described in literature. M. Krakowiak underlines the fact that the book considers many aspects of this besetment — psychological, sociological, and ethical. She also indicates that thepatterns of remaining in the state of besetment and of besieging are great theoretical models for describing various individual and group behaviors.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2298
ISBN: 9788380122796
9788380122802
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krakowiak_Oblezenie_metafora_i_diagnoza.pdf466,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons