Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23085
Title: Dom z dwiema wieżami Macieja Zaremby Bielawskiego jako "arcypolska opowieść reporterska napisana po szwedzku"
Authors: Wiszniowska, Monika
Keywords: Maciej Zaremba-Bielawski; reportaż literacki; aksjologia; historia; pamięć
Issue Date: 2021
Citation: "Konteksty Kultury" T. 18, z. 3 (2021), s. 430-447
Abstract: Maciej Zaremba Bielawski jest jednym z czołowych szwedzkich publicystów i literatów polskiego pochodzenia, reporterem znanego sztokholmskiego dziennika „Dagens Nyheter”, laureatem prestiżowych skandynawskich konkursów dziennikarskich i wyróżnień pokojowych. Jest też w Polsce autorem poczytnym i uznanym, wszystkie jego książki zostały udostępnione polskiej publiczności. W swoim artykule przyglądam się oddziaływaniu cech polskiej szkoły reportażu na twórczość autora Higienistów, w szczególności na kształt jego ostatniej książki zatytułowanej Dom z dwiema wieżami. Najpierw próbuję wskazać jej wyróżniki gatunkowe, skłaniając się ku twierdzeniu, iż mamy do czynienia z reportażem literackim osnutym wokół opowieści autobiograficznej. W drugiej kolejności staram się uwypuklić te cechy Domu z dwiema wieżami, które potwierdzają tezę o literackości reportażu i korzystaniu z wzorów wypracowanych przez polskich autorów książek reportażowych. Literackość omawianej książki dostrzegam w postawie humanistycznej autora, rozumianej jako refleksja nad kondycją człowieka i świata, a także nad własnym stosunkiem do tematu, jako świadome zadawanie pytań o miejsce i rolę wartości w świecie. Widzę ją w zawartej w Domu z dwiema wieżami refleksji, w wielowymiarowym namyśle nad polską historią, nad losem polskich Żydów, antysemityzmem, ale przede wszystkim nad pamięcią.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23085
DOI: 10.4467/23531991KK.21.032.14319
ISSN: 2083-7658
2353-1991
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiszniowska_Dom_z_dwiema_wiezami_Macieja_Zaremby_Bielawskiego_jako_arcypolska_opowiesc.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons