Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2314
Tytuł: M. Terentius Varron dans la culture romaine et europeenne
Autor: Aleksandrowicz, Tadeusz
Słowa kluczowe: M. Terentius Varro; Roman culture; ancient tradition; antiquity and the present
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Scripta Classica, Vol. 6 (2009), s. 87-97
Abstrakt: The article presents the significance of M. Terentius Varro in Roman and European culture. The ancient sources and contemporary studies confirm that Varro was considered the most accomplished and refined scholar of his time (vir Romanorum eruditissimus). The influence of Varro’s versatile texts can be traced in many fields of culture from antiquity onward to modern times
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2314
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Aleksandrowicz_M_Terentius_Varron_dans_la_culture_romaine_et_europeenne.pdf584,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons