Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2316
Tytuł: Jacques and the politics of melancholia
Autor: Sławek, Tadeusz
Słowa kluczowe: philosophy; political theory; Robert Burton; melancholic politics
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Borysławski, A. Czarnowus, Ł. Neubauer (red.), "Marvels of reading : essays in honour of professor Andrzej Wicher" (S. 117-129). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Melancholia as a manner of political thinking defuses the power of established social roles, as well as denies the possibility of being inscribed under any of the adjectives commonly used to render the activities characteristic of these roles. But while claiming its “own” position, it also compromises it since what is referred to as “mine” is a mosaic of elements borrowed from what is definitely not my “own.” Politics of melancholia can be practicable only from such an unmappable and indescribable place from which we can try to modify the ways of community.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2316
ISBN: 9788380124264
9788380124271
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawek_Jacques_and_the_Politics_of_Melancholia.pdf282,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons