Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2320
Tytuł: Koncepcja monopsychizmu a wymiary bytowania w "Enneadach" Plotyna
Autor: Woszczyk, Agnieszka
Słowa kluczowe: monopsychizm; koncepcja monopsychizmu; Plotyn; Plotinus; conception of monopsychism; monopsychism
Data wydania: 2009
Źródło: "Folia Philosophica" T. 27 (2009), s. 115-127
Abstrakt: The paper deals with the relation between the individual soul and the Soul taken as the hypostasis. This relation is the crucial element of Plotinus’ psychology and anthropology. It enables the explanation of the possibility of crossing the connection of a man with his body and finding the beyond-individual realms of being. In this way Plotinus presents various levels of self-knowledge of the self as different levels of its identity, from the level of body and senses, through the noetic dimension, to unio mystica.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2320
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Woszczyk_Koncepcja_monopsychizmu_a_wymiary_bytowania_czlowieka_w_Enneadach_Plotyna.pdf244,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons