Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2328
Tytuł: "Hannibal stelio" (Petr. Sat. 50, 5)
Autor: Matusiak, Patrycja
Słowa kluczowe: Hannibal; Petronius; Livy; stelio
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Scripta Classica, Vol. 7 (2010), s.51-54
Abstrakt: Petronius when calling Hannibal “a lizard” not only alludes to the symbolic system built upon the concept of Punica fraus, but also refers to the Carthaginian commander’s military tactics as presented by ancient historians
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2328
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Matusiak_Hannibal_stelio_Petr_Sat_50_5.pdf532,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons