Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2330
Tytuł: Psychologia i prawo : węzłowe problemy teoretyczne i aplikacyjne
Autor: Stanik, Jan M.
Słowa kluczowe: Psychology and law; forensic psychology, psychologist — an expert witness; a psychological court expertise; ethical rules in forensic psychology
Data wydania: 2011
Źródło: Chowanna, 2011, t. 2, s. 13-98
Abstrakt: The author generally reviews crucial problems which, in his opinion, appear in a psychology‑law relationship, and formulates his own theoretical theses against this background. Thus, he discusses (1) the relationships of psychology with law, (2) a psychological and legal approach to behaviour analysis, (3) a methodological perspective of what is objective, general and idiosyncratic in psychology, (4) a notion of “special information” as a criterion and reason for appointing expert witnesses, (5) the subject and tasks of a forensic psychology, (6) some methodological and crucial problems of a psychologist as an expert witness, (7) as well as ethical‑professional problems of an expert witness psychologist.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2330
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stanik_Psychologia_i_prawo.pdf1,22 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons