Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23333
Title: Doświadczenia z okresu dzieciństwa i ich znaczenie w dorosłości - przyczynek do badań nauczycieli przedszkoli i szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu w Republice Czeskiej
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: doświadczenia z okresu dzieciństwa; nauczyciele; rozwój zawodowy; przedszkola i szkoły z polskim językiem nauczania na Zaolziu; Republika Czeska
Issue Date: 2022
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" Nr 1 (2022), s. 101-118
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach z polskim językiem nauczania zlokalizowanych na terenie tzw. Zaolzia – w Republice Czeskiej. Doświadczenia nauczycieli poddaje analizie z perspektywy konstruktywistycznej wizji dziecka obecnej w pedagogice oraz koncepcji strukturacji i restrukturacji doświadczenia Marii Tyszkowej (zaliczanej do nurtu konstruktywistycznego). Podjęte rozważania i wyniki przeprowadzonych badań pozwalają poznać znaczenie doświadczeń z dzieciństwa dla rozwoju zawodowego początkujących nauczycieli. Mogą przyczynić się do rozwoju świadomości i odpowiedzialności nauczycieli za dostarczanie doświadczeń dzieciom i młodzieży. Doświadczenia te będą miały istotne znaczenie w późniejszym życiu dzieci i młodzieży.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23333
DOI: 10.15804/em.2022.01.07
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek-Boruta_Doswiadczenia_z_okresu_dziecinstwa_i_ich_znaczenie_w_doroslosci.pdf457,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons