Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2335
Tytuł: Interdyscyplinarność współczesnej ekspertyzy dokumentów
Autor: Widła, Tadeusz
Leśniak, Marek
Słowa kluczowe: handwriting; somatic disorders; mental disorders; interdisciplinary; psychomotor functions
Data wydania: 2011
Źródło: Chowanna, 2011, t. 2, s. 279-298
Abstrakt: The aim of the present study was to emphasize the interdisciplinary nature of the modern forensic handwriting analysis. The authors explained it with the use of examples of cases that a handwriting expert had the need to have a fundamental knowledge of another discipline. They cited examples of the impact somatic or mental disorders on handwriting movements. It was very difficult (or impossible) for experts to give a proper conclusion if he or she hadn’t known how such disorders influence in psychomotor functions (automated handwriting movements). The authors emphasized the importance of meetings between experts of different forensic disciplines.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2335
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Widla_Interdyscyplinarnosc_wspolczesnej_ekspertyzy_dokumentow.pdf6,09 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons