Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23359
Title: Wstęp
Authors: Kubin, Tomasz
Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: Tomasz Kubin; Mieczysław Stolarczyk; Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : uwarunkowania - przebieg - implikacje
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Kubin, M. Stolarczyk (red.), "Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : uwarunkowania - przebieg - implikacje" (S. 7-14). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wstęp do książki pod redakcją Tomasza Kubina i Mieczysława Stolarczyka "Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : uwarunkowania - przebieg - implikacje"
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23359
ISBN: 978‑83‑226‑3219‑2
978‑83‑226‑3351‑9
ISSN: 0208‑6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubin_Wstep.pdf418,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons