Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2338
Tytuł: Znaczenie wykształcenia w wymiarze indywidualnego i globalnego rozwoju społecznego : Polska a Współczynnik Rozwoju Społecznego - Human Development Inde
Autor: Rzymełka-Frąckiewicz, Agata
Słowa kluczowe: education; social development; Human Development Index (HDI)
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 1, s. 33-44
Abstrakt: Nowadays our place in the hierarchical structure of social relations (social ladder) is defined by education, knowledge and professional skills we possess. Broadly conceived education has a determining influence on the social position and prestige of individuals as well as social groups and even whole societies (states). The Human Development Index has become the most frequently used synthetic measure of social development adopted for respective countries all over the world. This index is based not only on economic development, but also the health and education factors.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2338
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rzymelka_Frackiewicz_Znaczenie_wyksztalcenia_w_wymiarze_indywidualnego_i_globalnego_rozwoju.pdf517,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons