Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2340
Tytuł: Un vedere straordinario (Mc 2,5)
Autor: Malina, Artur
Słowa kluczowe: narrative analysis; Synoptics; christology
Data wydania: 2011
Źródło: Scripta Classica, Vol. 8 (2011), s. 37-47
Abstrakt: In the Gospel of Mark, the quality of Jesus’ perception differs from the perception of the recipients of his public activities. When he sees, he recognises immediately and unmistakably and the correct recognition is the base for his action. In the story of the physical and mental healing of the paralytic, the act of seeing discerned in t
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2340
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malina_Un_vedere_straordinario_Mc_2_5.pdf570,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons