Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23425
Title: Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim - recenzja
Authors: Bukowska-Floreńska, Irena
Keywords: Krzysztof Dariusz Szatrawski; kancjonał mazurski; recenzja; wartości kulturowe
Issue Date: 1997
Citation: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, T. 4, (1997) s. 618-620
Abstract: Recenzja: Krzysztof Dariusz Szatrawski, Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 104, Olsztyn 1996, ss. 144.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23425
ISSN: 0023-3196
2719-8979
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bukowska_Florenska_Przestrzen_sakralna.pdf677,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons